Kilka słów o nas...

 

 

    Ochronka prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej to miejsce, gdzie dzieci w duchu chrześcijańskim oraz patriotycznym stawiają pierwsze kroki na drodze swojego rozwoju. Wychowanie oparte na wartościach i integralne kształcenie przez zabawę, to dwa filary działalności Ochronki, która przez swoją posługę pragnie wspomagać rodzinę w jej zadaniach opiekuńczo-wychowawczych. Serce przedszkola stanowią ludzie, którzy umiejętnie wprowadzają w życie zasady, wytyczne, wartości i teorie pedagogiczne; którzy wprowadzają wartości i ideały, jakimi żył bł. Edmund Bojanowski, a wśród nich ważne miejsce zajmuje miłość do Boga i  Ojczyzny. 

 

    Naszej Ochronce patronuje Święta Rodzina, która jest wzorem miłości do Boga i drugiego człowieka, służby, szacuku i ofiarności. Są to wartości, na których opiera się wychowanie w  naszym przedszkolu.