CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

W roku szkolnym 2023/ 2024

nasza Ochronka bierze udział w akcji  

 

 

 

 

W tym roku realizujemy także program 

 


EDMUNDOWE MYŚLI

/kliknij obrazek/

  

 


 

       FILM Z PRZEDSTAWIENIA

          "Edmundowe natchnienie

    hrabiny Konstancji"

      https://www.youtube.com/

       

                                       


 

Kilka słów o nas... 

 

 

 

Ochronka prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej to miejsce, gdzie dzieci w duchu chrześcijańskim oraz patriotycznym stawiają pierwsze kroki na drodze swojego rozwoju.


Wychowanie oparte na wartościach i integralne kształcenie przez zabawę, to dwa filary działalności Ochronki, która przez swoją posługę pragnie wspomagać rodzinę w jej zadaniach opiekuńczo-wychowawczych.

 
Serce przedszkola stanowią ludzie, którzy umiejętnie wprowadzają w życie zasady, wytyczne, wartości i teorie pedagogiczne; którzy wprowadzają wartości i ideały, jakimi żył bł. Edmund Bojanowski, a wśród nich ważne miejsce zajmuje miłość do Boga
i Ojczyzny.

 

Naszej Ochronce patronuje Święta Rodzina, która jest wzorem miłości do Boga i drugiego człowieka, służby, szacunku i ofiarności. Są to wartości, na których opiera się wychowanie w naszym przedszkolu.