Witajcie na stronie naszego przedszkola 

 

       

 

              

   

 https://drive.google.com/


   

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

 

W listopadzie w naszych modlitwach pamiętamy

o zmarłych.

  

 

 


 

ZBIÓRKA NAKRĘTEK

 

W naszej Ochronce trwa zbiórka plastikowych nakrętek.

Akcja organizowana jest jako pomoc dla chorego Olusia.

Zapraszamy do włączenia się do tej akcji wszystkie Przedszkolaki wraz z Rodzinami.

https://www.siepomaga.pl/olek-lechwar

 

 

 


 

Kilka słów o nas... 

 

 

 

Ochronka prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej to miejsce, gdzie dzieci w duchu chrześcijańskim oraz patriotycznym stawiają pierwsze kroki na drodze swojego rozwoju.


Wychowanie oparte na wartościach i integralne kształcenie przez zabawę, to dwa filary działalności Ochronki, która przez swoją posługę pragnie wspomagać rodzinę w jej zadaniach opiekuńczo-wychowawczych.

 
Serce przedszkola stanowią ludzie, którzy umiejętnie wprowadzają w życie zasady, wytyczne, wartości i teorie pedagogiczne; którzy wprowadzają wartości i ideały, jakimi żył bł. Edmund Bojanowski, a wśród nich ważne miejsce zajmuje miłość do Boga
i Ojczyzny.

 

Naszej Ochronce patronuje Święta Rodzina, która jest wzorem miłości do Boga i drugiego człowieka, służby, szacunku i ofiarności. Są to wartości, na których opiera się wychowanie w naszym przedszkolu.