WESOŁE MISIE        

 

 

 

 

Dzienny rozkład dnia dzieci 3-letnich

 

6:30-8:00 Schodzenie się dzieci i zabawy dowolne

 • Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne
 • Stwarzanie warunków do zabaw swobodnych, spontanicznych według zainteresowań dzieci
 • Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, dydaktyczne, gry, oglądanie książek, albumów

 

8:00-8:30 Ćwiczenia poranne

 • Zabawy ruchowe według pomysłu nauczyciela
 • Wprowadzenie w tematykę dnia

 

8:30-9:10 Przygotowanie do śniadania. Śniadanie

 • Modlitwa poranna
 • Wykonywanie czynności sanitarno-higienicznych i samoobsługowych przed i po śniadaniu

 

9:10-10:00 Zajęcia czynności objęte tematyką planów dziennych

 • Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć, będących realizacją wybieranych treści z programu wychowania przedszkolnego

 

10:00-11:15 Pobyt na świeżym powietrzu

 • Organizowanie zabaw na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze

 

11:15-12:00 Przygotowanie do obiadu. Obiad

 • Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe przed i po obiedzie, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego spożywania posiłku, zachowanie prawidłowej postawy
 • Modlitwa ,,Anioł Pański”

 

12:00-13:00 Odpoczynek po obiedzie

 • Słuchanie cicho czytanej bajki, muzyki relaksacyjnej

 

13:00-13:50 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek

 • Utrwalanie czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych przed i po zakończeniu podwieczorku

 

13:50-16:00 Rozchodzenie się dzieci

 • Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym, zabawy w sali lub zabawy w ogrodzie
 • Kontakty indywidualne z rodzicami, czynności organizacyjne