PRACOWITE PSZCZÓŁKI

 

 

 

 

 

 

 

Dzienny rozkład zajęć dla grupy dzieci 4-letnich i 5-letnich

 

6:30-8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne

 • Przywitanie się z Siostrą i paniami pozdrowieniem chrześcijańskim
 • Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne
 • Zabawy swobodne według zainteresowania dzieci

 

8:00-8:15 Zajęcia poranne

 • Wprowadzenie w tematykę dnia
 • Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe

 

8:15-8:30 Przygotowanie do śniadania

 • Wykonywanie czynności sanitarno-higienicznych i samoobsługowych
 • Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania
 • Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych
 • Modlitwa poranna

 

8:30-9:00 Śniadanie

 • Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku
 • Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy
 • Wdrażanie czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania

 

9:00-10:20 Zajęcia objęte tematyką planów dziennych

 • Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie programowych zajęć dydaktyczno-
 • wychowawczych dostosowanych do rozwoju i potrzeb dzieci

 

10:20-11:20 Pobyt na świeżym powietrzu, organizowanie zabaw na świeżym powietrzu, spacery

 

11:15-11:30 Przygotowanie do obiadu

 • Modlitwa ,,Anioł Pański”
 • Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania

 

11:3-12:00 Obiad

 • Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie prawidłowej postawy
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami
 • Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu

 

12:00-12:15 Relaks poobiedni: słuchanie bajek, opowiadań, literatury dziecięcej, relaksacja

 

12:15-13:00 Zabawy zespołowe i tematyczne, konstrukcyjne z wykorzystaniem twórczej  aktywności dzieci w sali

 • Prowadzenie obserwacji
 • Zajęcia dodatkowe w zespołach- rozwijanie zainteresowań dzieci
 • Indywidualna lub zespołowa praca wyrównawczo- korekcyjna, praca z dzieckiem zdolnym

 

13:00- 13:30 Przygotowanie do podwieczorku

 • Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
 • Zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie podczas posiłku, zachowanie prawidłowej postawy
 • Utrwalenie czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu podwieczorku

 

13:30-16:00 Rozchodzenie się dzieci, dowolna działalność dzieci, zabawy w Sali lub na świeżym powietrzu

 • Praca indywidualna wyrównawczo- korekcyjna i z dzieckiem zdolnym
 • Kontakty indywidualne z rodzicami, czynności organizacyjne
 • Pożegnanie z Siostrą lub panią nauczycielką, rozchodzenie się do domu