„Ochrona bierze swoją nazwę od chronienia, zachowywania i szanowania świętych obyczajów rodzinnych i jest dla owej najmniejszej braci Chrystusowej jakoby pospólnym domkiem macierzyńskim”.
                                                                                                                                 bł.Edmund Bojanowski

 

Nasza Ochronka jest placówką 2 – oddziałową, niepubliczną, prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny
Niepokalanie Poczętej.

Prowadzone przez nas przedszkole wychowuje dzieci w duchu religii rzymskokatolickiej.
W związku z tym realizowany przez nas program dydaktyczno-wychowawczy zawiera oprócz zwykłych zajęć różne formy przeżywania przedszkolnych uroczystości i świat liturgicznych np. Msze Św. z udziałem dzieci.


 Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: od 6.30 do 16.00