Serduszka Pana Jezusa

Ramowy rozkład dnia dzieci 3 i 4-letnich

 

6:30-8:00 Schodzenie się dzieci i zabawy dowolne

-Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne

-Stwarzanie warunków do zabaw swobodnych, spontanicznych według zainteresowań dzieci

-Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, dydaktyczne, gry, oglądanie książek, albumów

 

8:00-8:30 Ćwiczenia poranne

-Zabawy ruchowe według pomysłu nauczyciela

-Wprowadzenie w tematykę dnia

 

8:30-8:50 Przygotowanie do śniadania. Śniadanie

-Modlitwa przed i po posiłku

-Wykonywanie czynności sanitarno-higienicznych, samoobsługowych przed i po śniadaniu

 

8:50-9:10 Modlitwa poranna w kaplicy

 

9:10-10:00 Zajęcia czynności objęte tematyką planów dziennych

-Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć, będących realizacją

wybieranych treści z programu wychowania przedszkolnego

 

10:00-11:15 Pobyt na świeżym powietrzu

-Organizowanie zabaw na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze

 

11:15-12:00 Przygotowanie do obiadu. Obiad

-Modlitwa przed i po posiłku,

-Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe przed i po obiedzie,

wdrażanie zasad higieny i kulturalnego spożywania posiłku, zachowanie prawidłowej postawy

 

 

12:00-13:20 Odpoczynek po obiedzie

-Słuchanie cicho czytanej bajki, muzyki relaksacyjnej

 

13:20-13:50 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek

-Utrwalanie czynności higienicznych, samoobsługowych oraz porządkowych przed i po zakończeniu podwieczorku

-Modlitwa przed i po posiłku

 

13:50-16:00 Rozchodzenie się dzieci

-Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym, zabawy w sali lub w ogrodzie

-Kontakty indywidualne z rodzicami, czynności organizacyjne