Płomyki Bł. Edmunda

Ramowy rozkład dnia dzieci

i 6-letnich

 

6:30-8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne

-Przywitanie się z Siostrą i paniami pozdrowieniem chrześcijańskim

-Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne

-Zabawy swobodne według zainteresowania dzieci

 

8:00-8:15 Zajęcia poranne

-Wprowadzenie w tematykę dnia

-Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe

 

8:15-8:30 Przygotowanie do śniadania

-Wykonywanie czynności sanitarno-higienicznych oraz samoobsługowych

-Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania

-Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych

-Modlitwa poranna

 

8:30-8:50 Śniadanie

-Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku

-Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy

-Wdrażanie czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania

 

8:50-9:10 Modlitwa poranna w kaplicy

 

9:10-10:20 Zajęcia objęte tematyką planów dziennych

-Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie programowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

dostosowanych do rozwoju i potrzeb dzieci

 

10:20-11:20 Pobyt na świeżym powietrzu, organizowanie zabaw na świeżym powietrzu, spacery

 

11:20-11:30 Przygotowanie do obiadu

-Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania

 

11:30-12:00 Obiad

-Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie prawidłowej postawy

-Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami

-Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu

 

12:00-12:30 Relaks poobiedni: słuchanie bajek, opowiadań, literatury dziecięcej, relaksacja

 

12:30-13:15 Zabawy zespołowe i tematyczne, konstrukcyjne z wykorzystaniem twórczej  aktywności dzieci w sali

-Prowadzenie obserwacji

-Zajęcia dodatkowe w zespołach- rozwijanie zainteresowań dzieci

-Indywidualna lub zespołowa praca wyrównawczo- korekcyjna, praca z dzieckiem zdolnym

 

13:15- 13:40 Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

-Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe

-Zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie podczas posiłku, zachowanie prawidłowej postawy

-Utrwalenie czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu podwieczorku

 

13:40-16:00 Rozchodzenie się dzieci, dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na świeżym powietrzu

-Praca indywidualna wyrównawczo- korekcyjna

 z dzieckiem zdolnym

-Kontakty indywidualne z rodzicami, czynności organizacyjne, rozchodzenie się do domu