Kalendarz uroczystości przedszkolnych  

         na rok szkolny 2021/22

                        

                        WRZESIEŃ 

 

 

                    

                                    PAŹDZIERNIK

 

 

             

                 

                                LISTOPAD